راه های شیخ طوسی برای رسیدن به احکام واقعی الهی در تفسیر التبیان

راه های شیخ طوسی برای رسیدن به احکام واقعی الهی در تفسیر التبیان

روشهای شیخ طوسی در تفسیر التبیان
احکام واقعی الهی در تفسیر التبیان
روشهای تفسیری شیخ طوسی
روش تفسیری طوسی در التیبان

رفتن به سایت اصلی

دانلود تحقیق رشته علوم قرآنی

راه های شیخ طوسی برای رسیدن به احکام واقعی الهی در تفسیر التبیان

 

 

 

 

 

مقدمه

بحث روش شناختی از مباحث مهم در میان دانشمندان مسلمان و مستشرقین به ویژه در حوزه تفسیر پژوهی است و با شناخت آن راحت تر می توان به افکار یک مؤلف در فهم متون دینی و غیر دینی پی برد و فهم محتوای کتاب آسانتر می گردد .شیخ طوسی هم از جمله مفسّرینی است که در تفسیر «التبیان» روشهای خاصی را دنبال نموده است و در مقدمه تفسیر ، بدان اشاره نموده و آن را به دو دسته کلی نقلی و عقلی تقسیم کرده است .اگر چه هر یک از این روشها به دسته های جزئی تری هم تقسیم شده است و با رجوع به محتوای این تفسیر می توان توجه عمیق وی بر شرایط زمان و مکان را پی برد که هر یک از آن ها تأثیر عمیقی در استنباط وی داشته است .در این تفسیر وی از مباحث الفاظ همچون عام و خاص ، مطلق و مقید ، ناسخ و منسوخ ، مجمل و مبیّن ، قرائت تناسب آیات و بحث مفاهیم و … و از روشهای منطقی و چیدن قضایای منطقی استفاده کرده است و به مبحث کلام نیز به طور عمیق پرداخته شده است .

 و از طرفی تفسیر قرآن به قرآن و یا قرآن با روایات قطعی الصدور نیز بخشی از روشهای وی را تشکیل می دهد .

 

 

شیخ در تفسیر «التبیان» در خصوص روش برگزیده خویش این چنین در آغاز به مسئله روش اجتهادی در تفسیر تأکید می کند و به صراحت یادآور می شود که نمی توان تنها به روایات بسنده کرد . وی در مقدمه اظهار می کند :

« شایسته نیست برای کسی که می خواهد آیه ای را تفسیر کند به ظاهر آیه اكتفا نماید زیرا که ظاهر آیه از مقصود آن به طور مفصّل خبر نمی دهد و یا از مفسِری دیگر تقلید کند مگر اینکه قولی را برگزیند که بر آن اجماع شده باشد و پیروی از آن به واسطه اجماع واجب گردد .

« زیرا برخی از مفسّرین دارای روشی مطلوب و دلپذیر هستند ، مانند ابن عباس ، حسن بصری ، قتاده ، مجاهد و … .

« و گروهی نیز روشهای نامطلوبی را برگزیده اند ، مانند ابوصالح ، السدی ، الکلبی و غیر آن ها ؛ این در طبقه نخستین است .

« اما در طبقه متأخرین هر یک از آن ها روش خویش را صحیح دانسته و آیات را بر اساس روش خویش تأویل کرده اند و برای کسی جایز نیست که از آن ها تقلید کند ؛ بلکه شایسته است که به ادله صحیح اعم از عقلی و یا شرعی از قبیل اجماع و روایت متواتر رجوع کند یعنی دیدگاههای كسانی را بپذیرد كه پیروی از قولشان واجب است و در این خصوص خبر واحد پذیرفته نمی شود ؛ مخصوصاً اگر طریق آن علم باشد .

 

« و زمانی که تأویل نیازمند به شاهد لغوی باشد قطعاً شواهدی پذیرفته می شود که نزد اهل لغت معلوم باشد و بین آن ها رواج داشته باشد .

« اما خبر واحد از روایات پراکنده و الفاظ کمیاب چون از این قبیل روایات قطع حاصل نمی شود از این رو شاهدی بر کتاب خدا قرار نمی گیرد و سزاوار است که در آن توقف شود و ذکر شود آنچه که احتمال آن می رود و از مقصود آن به عینه قطع حاصل نمی شود ؛ زیرا هنگامی که قطع به مراد آن پیدا نمود پس به تحقیق خطا کرده است هرچند که به حق اصابت کند .

« همچنانکه از پیامبر – صلی الله علیه و آله و سلّم – روایت شده است : «, من قال فی کتاب الله عزّ و جل برأیه فاصاب فقد اخطا ،» .

« زیرا او از روی تخمین و حدس آن را گفته است و نه روی برهان قاطع صادر نشده است و چنین چیزی به اتفاق باطل است »  .

با نتایجی که از سخنان شیخ طوسی در تفسیر «التبیان» حاصل می شود می توان به روش این مفسر بزرگ پی برد که روش او اجتهادی است و تنها به لفظ اکتفا نمی کند و چند و چون در معنای آیه می کند . البته نکات دیگری از روش او استفاده می شود که در موارد زیر خلاصه می شود . 

 

شیخ طوسی :

1) هرگزاز ظاهر آیه حکم به باطن آن نمی داد .

2) از مفسرانی که روش خویش را صحیح می دانستند تبعیّت نمی كرد .

3) در پذیرش قول صحیح به اجماع ، مخصوصاً اجماع شیعه اثنی عشر ، توجه ویژه ای داشت .

4) به پیروی از ادله صحیح چه عقلی و چه نقلی مانند اجماع و روایات متواتر ارزش ویژه ای        می داد .

5) از خبر واحدی که طریق آن علم باشد پیروی نمی کرد .

6) از کسانی که پیروی سیره آن ها را بر خود واجب می دانست ( مانند معصومین)  تبعیّت   می كرد .

7) در فهم تأویلات مفسرین اگر نیازمند به شواهد لغوی بود ، از لغاتی استفاده می كرد که نزد اهل لغت رایج بود .

8) خبر واحد و روایات پراکنده را هرگز برای کتاب خدا شاهد قرار نمی داد و در آن توقف می كرد .

9) در فهم آیه آنچه را که احتمال می داد، از آن قطع حاصل نمی كرد ؛ حتی اگر مطابق با واقع هم بود چرا كه بازهم در آن احتمال خطا می داد . 

 

برای آنكه روشهای تفسیری شیخ طوسی را به گونه ای ملموس نشان دهیم ، چند نمونه از آن را به تصویر می كشیم .

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 روشهای شیخ طوسی در تفسیر التبیان

مقدمه

 روش تفسیری طوسی از زبان خویش

 روش قرآن به قرآن

 احکام وضو

 احکام کلاله به روش تفسیر قرآن به قرآن

 احکام نماز در مساجد به روش قرآن به قرآن

 تفسیر قرآن به سنت

 احکام نافله به روش قرآن به حدیث

 احکام خمس به روش تفسیر قرآن به حدیث

 احکام اوقات نماز به روش تفسیر قرآن به حدیث

 تعمیم مصادیق «المیسر» به روش تفسیر روایی

 نسخ احکام قبله به روش تفسیر روایی

 جایگاه قرائت در تفسیر فقهی شیخ

 آیات کلامی در تفسیر استنباطی شیخ

 نقد روایات با روش اجتهادی

 اهمیّت ذبح در تفسیر فقهی شیخ

 جایگاه «نسخ» در تفسیر فقهی شیخ

 قطع دست سارق به روش اجماع فرقه محقّه

 احکام مال یتیم به روش اصولی

 حمل آیه بر عموم به روشهای گوناگون

 احکام وقت نماز به روش منطقی (نسب اربع)

 احکام غسل و مسح به روش منطقی

 حمل تقیید بر عدم جواز به روش جدلی

 احکام محارب به روش تطبیقی و جدلی

 تطبیق حکمی با حکم دیگر

 مقارنة حکمی با مثل عرب جاهلیّت

 نبوّت تابع مصلحت

 

نتیجه

نتیجه گیری و پیشنهاد

منابع و مآخذ فارسی

منابع و مآخذ عربی

مقاله ها

پایان نامه ها 

 

پاورپوینت برنامه ریزی مسکن

پاورپوینت برنامه ریزی مسکن کلمات کلیدی : پاورپوینت برنامه ریزی مسکن برنامه ریزی مسکن تحقیق برنامه ریزی مسکن مقاله برنامه ریزی مسکن بررسی برنامه ریزی مسکن برنامه ریزی مسکن و شاخص های مرتبط با آن برنامه ریزی مسکن و تراکم…

پروژه برنامه نویسی مهندسی نرم افزار با عنوان سیستم پرسنلی طراحی شده با VB.net و متدولوژی UML

پروژه برنامه نویسی مهندسی نرم افزار با عنوان سیستم پرسنلی طراحی شده با VB.net و متدولوژی UML طراحی سیستم پرسنلی تجزیه و تحلیل سیستم پرسنلی تجزیه و تحلیل سیستم پرسنلی با متدولوژی UML دانلود پروژه برنامه نویسی مهندسی نرم افزار…

مبانی نظری واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی

مبانی نظری واکاوی مقام زن در ترانه های محلی لری و ترکی جایگاه زن درترانه های محلی بررسی ترانه های محلی مقام زن در ترانه های محلی مقام زن در ترانه های محلی لری مقام زن در ترانه های محلی…

ادبیات نظری و پیشینه تجربی شبکه های اجتماعی

ادبیات نظری و پیشینه تجربی شبکه های اجتماعی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه شبکه های اجتماعی مبانی نظری شبکه های اجتماعی پیشینه تحقیق شبکه های اجتماعی پیشینه داخلی شبکه های اجتماعی پیشینه خارجی شبکه های اجتماعی پیشینه پژوهش…

مقاله رشته صنایع با عنوان رنگ سازی

مقاله رشته صنایع با عنوان رنگ سازی رنگ رنگدانه حلال ها صنعت رنگسازی دانلود مقاله رشته صنایع با عنوان رنگ سازی سیستم همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل fileina فروشگاه ساز فایل فروشگاه…

تشریح عوامل سلب کننده و رفع کننده مسئولیت کیفری افراد در فقه و قانون جزا

تشریح عوامل سلب کننده و رفع کننده مسئولیت کیفری افراد در فقه و قانون جزا مسئولیت کیفری مقررات جزایی ایران عوامل رافع مسئولیت کیفری مسئولیت كیفری و عوامل رافع مسئولیت كیفری عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزا…

فایل حسابداری مدیریت-بلوچر و فایل حل مسائل Blocher Cost-Management-a-Strategic-Emphasis -تماما به زبان اصلی

فایل حسابداری مدیریت-بلوچر و فایل حل مسائل Blocher Cost-Management-a-Strategic-Emphasis -تماما به زبان اصلی فایل حسابداری مدیریت بلوچر فایل حل مسائل Blocher CostManagementaStrategicEmphasis رفتن به سایت اصلی فایل حسابداری مدیریت-بلوچر و فایل حل مسائل Blocher Cost-Management-a-Strategic-Emphasis -تماما به زبان اصلی  …

فصل دوم پایان نامه احساس امنیت شغلی

فصل دوم پایان نامه احساس امنیت شغلی کلمات کلیدی : مبانی نظری احساس امنیت شغلی پیشینه تحقیق احساس امنیت شغلی پیشینه داخلی احساس امنیت شغلی پیشینه خارجی احساس امنیت شغلی پیشینه پژوهش احساس امنیت شغلی پیشینه نظری احساس امنیت شغلی…

پرسشنامه بررسی علت عدم تغییر بانک توسط مشتریان

پرسشنامه بررسی علت عدم تغییر بانک توسط مشتریان پرسشنامه عدم تغییر بانک پرسشنامه عدم تغییر بانک توسط مشتریان پرسشنامه علت عدم تغییر بانک توسط مشتریان رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه بررسی علت عدم تغییر بانک توسط مشتریان در…

جزوه روانشناسی اجتماعی دکتر محمدی

جزوه روانشناسی اجتماعی دکتر محمدی جزوه روانشناسی اجتماعی دکتر محمدی رفتن به سایت اصلی جزوه روانشناسی اجتماعی دکتر محمدی بر اساس کتاب رابرت بارون فایل اول : مرور سریع شب امتحان و بیان موضوعات کتاب دسته بندی مطالب در قالب…

مبانی نظری ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند

مبانی نظری ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند ارزش ویژه برند در شرکتها مبانی نظری ارزش ویژه برند در شرکتها تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند مبانی نظری تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند رابطه آمیخته بازاریابی…

ادبیات نظری و پیشینه تجربی هوش معنوی

ادبیات نظری و پیشینه تجربی هوش معنوی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هوش معنوی مبانی نظری هوش معنوی پیشینه تحقیق هوش معنوی پیشینه داخلی هوش معنوی پیشینه خارجی هوش معنوی پیشینه پژوهش هوش معنوی پیشینه نظری هوش معنوی…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های حل تعارض بین فردی 40 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق شیوه های حل تعارض بین فردی 40 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه شیوه های حل تعارض بین فردی مبانی نظری شیوه های حل تعارض بین فردی پیشینه تحقیق شیوه های حل تعارض…

دانلود پرسشنامه وسواس عملی فوآ و همكاران

دانلود پرسشنامه وسواس عملی فوآ و همكاران کلمات کلیدی : پرسشنامه فوآ و همكاران پرسشنامه وسواس عملي پرسشنامه وسواس اجباری پرسشنامه وسواس عملی فوآ پرسشنامه سندروم وسواس پرسشنامه اختلال وسواسی عملی پرسشنامه وسواس عملی فوآ و همكاران رفتن به سایت…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری فعالیت ها 82 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برون سپاری فعالیت ها 82 صفحه کلمات کلیدی : تاریخچه برون سپاری تاریخچه برون سپاری در ایران مبانی نظری برون سپاری فعالیت ها پیشینه تحقیق برون سپاری فعالیت ها پیشینه پژوهش برون سپاری فعالیت ها…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 7

مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی 7 مبانی نظری فرهنگ سازمانی چارچوب نظری فرهنگ سازمانی پیشینه فرهنگ سازمانی پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی پیشینه پژوهش فرهنگ سازمانی پیشینه خارجی فرهنگ سازمانی پیشینه داخلی فرهنگ سازمانی تاريخچه فرهنگ سازماني تاریخچه فرهنگ…

پایان نامه رشته صنایع با عنوان زمان سنجی خط تولید شرکت پارس الکتریک

پایان نامه رشته صنایع با عنوان زمان سنجی خط تولید شرکت پارس الکتریک خط تولید زمان سنجی برقرار تعادل خط تولید شرکت پارس الکتریک خرید پایان نامه رشته صنایع زمان سنجی خط تولید شرکت پارس الکتریک دانلود پایان نامه رشته…

اهمیت و نحوه شکلگیری عزت نفس و بررسی دیدگاه های نظری آن

اهمیت و نحوه شکلگیری عزت نفس و بررسی دیدگاه های نظری آن کلمات کلیدی : ابعاد عزت نفس کوپر اسمیت ابعاد عزت نفس سازمانی بررسی ابعاد عزت نفس سطوح و ابعاد عزت نفس شكل گيري و رشد عزت نفس دیدگاه…

اخلاق حرفه ای در سازمان ها و موسسات و ضمانت اجرای رعایت قواعد آن

اخلاق حرفه ای در سازمان ها و موسسات و ضمانت اجرای رعایت قواعد آن کلمات کلیدی : پایان نامه اخلاق حرفه ای نظام های عمده اخلاق حرفه ای مشکلات و موانع اخلاق حرفه ای ويژگيهاي افراد دارای اخلاق حرفه‌اي اخلاق…

مبانی نظری بررسی و تحلیل اسکان غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران با رویکرد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی

مبانی نظری بررسی و تحلیل اسکان غیررسمی در منطقه 19 شهر تهران با رویکرد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی کلمات کلیدی : سکونتگاه های غیررسمی مبانی نظری اسکان غیر رسمی مبانی نظری سکونتگاه های غیررسمی ویژگی های سکونتگاه های غیررسمی مبانی…

طراحی سیستم نوبت دهی

طراحی سیستم نوبت دهی سیستم نوبت دهی طراحی سیستم ارائه نوبت طراحی سیستم نوبت دهی بانک طراحی سیستم نوبت دهی طراحی سیستم ارائه نوبت جهت امور بانکی دانلود پروژه رشته الکترونیک دانلود پروژه الکترونیک رفتن به سایت اصلی دانلود پروژه…

معرفی کالبدی استان و شهر قم با تشریح وضعیت جغرافیا، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی

معرفی کالبدی استان و شهر قم با تشریح وضعیت جغرافیا، اجتماعی، تاریخی، اقتصادی کلمات کلیدی : جغرافيا استان قم وضعيت اجتماعي استان قم وضعيت طبيعي و اقتصادي استان قم موقعيت تاريخي شهر قم و وجه تسميه آن موقعيت مذهبي  شهر قم آثار تاريخي…

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک تألیف هانگر و ویلن

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک تألیف هانگر و ویلن دانلود خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک تألیف هانگر و ویلن خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک تألیف هانگر و ویلن دانلود رایگان خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک تألیف هانگر و ویلن دانلود پاورپوینت کتاب مدیریت استراتژیک…

بررسی گزارشگری مالی و دولتی با تاکید بر گزارشگری مالی شهرداریها

بررسی گزارشگری مالی و دولتی با تاکید بر گزارشگری مالی شهرداریها حسابداری دولتی نظام گزارشگری مالی گزارشگری مالی در شهرداری ارزیابی عملكردسامانه گزارشگری مالی ارزیابی عملکرد سیستم گزارشگری مالی در شهرداری بررسی گزارشگری مالی و دولتی با تاکید بر گزارشگری…

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد خود شکوفایی 63 صفحه

مبانی نظری و پیشینه تحقیق در مورد خود شکوفایی 63 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه خود شکوفایی مبانی نظری خود شکوفایی پیشینه تحقیق خود شکوفایی پیشینه داخلی خود شکوفایی پیشینه خارجی خود شکوفایی پیشینه پژوهش خود شکوفایی…

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *